شنبه ,۷ اسفند ۱۳۹۵

اخبار

تشکر و قدردانی مدیرعامل از همکاران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
همکاران محترم و پرتلاش نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
نقش تعیین کننده نیروگاه آبادان  در خروج خوزستان از بحران بی برقی
با تلاش و همت متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان، و با واکنش به موقع و متعهدانه ی آن ها، 11 شهر استان خوزستان، خیلی زودتر از حد تصور برقدار گردید.
برگزاری جشن انقلاب
برگزاری جشن انقلاب به مناسبت سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران
برگزاری نمایشگاه کتاب
برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061