پنج شنبه ,۲۶ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه شناسایی شرکتها جهت مناقصه ها و مزایده ها

جهت شرکت در مناقصه ها و مزایده های نیروگاه آبادان تکمیل فرم شناسایی و ارسال مستندات و مدارک شرکت (کپی اساسنامه ، آخرین تغییرات روزنامه رسمی ، رزومه و معرفی شرکت و گواهی نامه های اخذ شده و غیره ) الزامی است . پس از بررسی مدارک و مستندات آن شرکت و اخذ تاییدیه های لازم شماره شناسایی مجاز به نشانی الکترونیکی شما ارسال خواهد شد .

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061