پنج شنبه ,۲۶ مهر ۱۳۹۷

bullet  ماموریت شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب

       شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب، شرکتی است توانمند که در بهره برداری از نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی و ارائه خدمات آموزشی و مهندسی به سایر نیروگاه ها، با بکارگیری دانش فنی و مدیریتی روز ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی که با اتکا به سرمایه های انسانی پویا و متخصص در منطقه جنوب غرب کشور فعالیت می نماید.

 

bullet  چشم انداز 1400  شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب 

     این شرکت تا سال 1400 شمسی، خواهد توانست با توسعه منابع خود به عنوان یکی از شرکت های معتبر و مطرح در حوزه های زیرفعالیت نماید:

bulletli مدیریت، بهره برداری و ارائه خدمات فنی و مهندسی به حداقل 5 نیروگاه حرارتی در منطقه جنوب غرب کشور  

bulletli  ارائه خدمات فنی و مهندسی به تاسیسات جانبی سایر صنایع کشور

 

bullet  تاریخچه نیروگاه 

bulletli  حفظ حرمت و کرامت انسانی ذینفعان (کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان و ...) 

bulletli سبک رهبری اقتضایی با تاکید بر آینده نگری، الهام بخشی

bulletli عدالت و شایسته سالاری در چارچوب قوانین و مقررات

bulletli اخلاق و رفتار سازمانی مبتنی بر باورهای دینی و مذهبی

bulletli آراستگی، پاکیزگی و نظافت محیط کار و توجه به سلامت کارکنان

bulletli مسئولیت پذیری در قبال جامعه، محیط زیست و منابع طبیعی

bulletli یادگیری، خلاقیت و نوآوری

bulletli مشارکت و کار گروهی

bulletli مسئولیت پذیری سازمانی با نگرش فرآیندی(احساس مسئولیت متقابل واحدهای سازمانی) 


 

تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061