جمعه ,۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

جزییات مناقصه و مزایده

خرید Pressure switch (استعلام شماره 100059)

مناقصه

14

نیروگاه آبادان

نیروگاه آبادان

عمومی

0 ریال

ریال

عادی

شرایط شرکت در مناقصه / مزایده و قرارداد با شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب (نیروگاه آبادان) : 1. . تکمیل و ارسال فرم شناسایی شرکت و اخذ تاییدیه و شماره شناسایی 2. . در مهلت مندرج در فهرست مناقصه و مزایده ها ، پیشنهاد فنی و مالی را در دو پاکت جداگانه ، از طریق پست برای این شرکت ارسال نمایید . ضمنا کالای درخواست شده و شماره مناقصه روی پاکت قید شود . شرایط قرارداد شرکت : 1. . شرکت کننده در استعلام می بایست قیمت های پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد مالی شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب درج نموده ، نسبت به مهر و امضاء آن اقدام نمایند . ضمنا فرم مشخصات فنی نیز می بایست بدون درج قیمت مهر و امضاء شود . 2. پیش پرداخت این شرکت در صورت تقاضا تا 25% کل مبلغ قرارداد و در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی می باشد . 3 . گارانتی : 8000 ساعت کارکرد یا 18 ماه کارکردپس از تحویل کالا می باشد 4 . محل تحویل کالا : نیروگاه آبادان – (در مورد بازسازی ها: محل تحویل قبل و پس از بازسازی در محل نیروگاه آبادان می باشد .) 5 . زمان تحویل کالا : حتما براساس روز قید شود و از کاربرد واژه های هفته کاری و روز کاری خودداری شود . 6 . پیشنهاد قیمت ارسالی به صورت ریالی ارائه گردد . 7 . ضمانت حسن انجام تعهدات : ضمانت مورد قبول نیروگاه اخذ می گردد . 8 . در صورتی که به مبلغ پیشنهاد شده 9% ارزش افزوده نیز تعلق می گیرد ، مبلغ مذکور را به صورت جداگانه در پیش فاکتور منظور نمایید . در غیر اینصورت مبلغ اعلامی با احتساب مالیات ارزش افزوده منظور خواهد شد . 9. لطفا از ارائه پیشنهاد غیر از مشخصات ذکر شده خودداری نموده و چنانچه کالای مشابه با مشخصات دیگری دارید نسبت به ارسال مشخصات فنی اقدام تا بعد از بررسی فنی در مراحل بعدی استفاده گردد . 10. ارائه گواهی شرکت سازنده (Certificate) همراه با پیشنهاد قیمت الزامی می باشد . 11 . پیشنهاد قیمت ارسالی از لحاظ زمانی می بایست حداقل یک ماه از زمان تحویل مدارک اعتبار داشته باشد . 12 .زمان شروع قرارداد از تاریخ نامه ابلاغ سفارش و برنده شدن به شرکت برنده می باشد. 13. شرایط مالی را در فرم مالی و شرایط فنی مد نظر خود را در فرم پیشنهاد فنی قید نمایید و از درج آن در یک فرم خودداری شود . 14 . چنانچه شرایط ذکر شده رعایت نگردد استعلام واصله باطل خواهد گردید . جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر فنی تماس حاصل فرمایید . 3-53334521 - 061
برای مشاهده تصویر بزرگتر، روی عکس کلیک کنید


تلفن : 23-53334520-061

تلفن : 23-53334520-061